การระบาดของโควิด-19

การระบาดของโควิด-19 การระบาดทั่วของโควิด-19 เป็นการระบาดทั้งโลกที่กำลังดำเนินไปของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19; โควิด-19) โดยมีต้นเหตุที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เริ่มขึ้นในธ.ค. พุทธศักราช 2562 โดยเจอคราวแรกในนครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ จีน องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในวันที่ 30 ม.ค. 2563 แล้วก็ประกาศให้เป็นโรคระบาดทั่ว ในวันที่ 11 เดือนมีนาคม 2563

By view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *