วัคซีนต้านโควิด

วัคซีนต้านโควิด วัคซีนต้านโรคโควิด-19 ในตอนนี้ มี 4 จำพวกร่วมกัน เช่น

1.วัคซีนประเภทสารพันธุกรรม
ดังเช่น เอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) วัคซีนกลุ่มนี้ ใช้เทคโนโลยีใหม่สังเคราะห์สารพันธุกรรมเอ็มอาร์เอ็นเอ (messenger RNA: mRNA) ที่เฉพาะกับเชื้อไวรัส

2.วัคซีนจำพวกใช้เชื้อไวรัสเป็นพาหะ (Recombinant viral vector vaccine)
วัคซีนกลุ่มนี้ใช้เชื้อไวรัสซึ่งสามารถตัดแต่งพันธุกรรม เป็นต้นว่า เชื้อไวรัสอะดีโน (Adenovirus)โดยเอามาปรับเปลี่ยนพันธุกรรมให้ไม่สามารถที่จะแบ่งตัวได้ และก็ใส่สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโรควัววิด19 ติดไปด้วย เมื่อนํามาฉีดเชื้อไวรัสพาหะกลุ่มนี้จะเอาอย่างการได้รับเชื้อตามธรรมชาติ โดยกระตุ้มภูมิต้านทานทั้งยังระบบให้สร้างแอนติบอดีย์ต่อเชื้อไวรัสโรคโควิด19 ตามสารพันธุกรรมที่ใส่เข้าไป

3.วัคซีนที่ทําจากโปรตีนส่วนหนึ่งส่วนใดของเชื้อ (Protein subunit vaccine)
คซีนที่ผลิตโดยเทคโนโลยีนี้ ทั้งโลกมีความคุ้นเคยมานาน ด้วยเหตุว่าใช้เพื่อสำหรับในการผลิตวัคซีนหลายอย่าง อาทิเช่น วัคซีนปกป้องไข้หวัดใหญ่ วัคซีนคุ้มครองป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ฯลฯ ผลิตโดยการ สร้างโปรตีนของเชื้อไวรัส ด้วยระบบ cell culture, yeast, baculovirus ฯลฯ แล้วนํามาผสมกับสารกระตุ้นภูมิ

4.วัคซีนประเภทเชื้อตาย (Inactivated vaccine)
วัคซีนกลุ่มนี้ผลิตโดยนําเชื้อไวรัสโรคโควิด19 มาเลี้ยงขยายจํานวนมาก และก็นํามาทำให้เเชื้อตาย การฉีดยาจะเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสทุกส่วน เปรียบเสมือนได้รับเชื้อไวรัสโดยตรงแม้กระนั้นไม่นำมาซึ่งโรค เพราะว่าเชื้อตายแล้ว เทคโนโลยีนี้เป็นแนวทางที่ใช้กับวัคซีนตับอักเสบเอ โปลิโอประเภทฉีด ก็เลยมีความคุ้นเคยในความสามารถแล้วก็ความปลอดภัยมานาน

By view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *