รู้จักกับ ยาฟาวิพิราเวียร์

รู้จักกับ ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) เป็นยาต่อต้านเชื้อไวรัสที่อยู่ในสูตรยารักษาคนไข้ COVID-19 ของไทย โดยใช้พร้อมกันไปกับยาอื่นและก็ได้ประสิทธิภาพที่ดี ดังนี้ ยาฟาวิพิราเวียร์ เป็นยาต่อต้านเชื้อไวรัสที่ใช้กับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มีฤทธิ์ต้านทานอาร์เอ็นเอเชื้อไวรัสหลากหลายประเภท
สำหรับในประเทศไทย ยาฟาวิพิราเวียร์ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในคนไข้ COVID-19 เป็นกรณีพิเศษและก็จากการเก็บข้อมูลย้อนไปพบว่า ยาฟาวิพิราเวียร์ มีความปลอดภัย สามารถลดความร้ายแรงและก็การสูญเสียจาก COVID-19 ได้ โดยองค์การเภสัชกรรมได้ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งพัฒนากระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบยาฟาวิฟิราเวียร์ ในระดับห้องทดลองได้เป็นระเบียบแล้ว

ยาฟาวิพิราเวียร์จะออกฤทธิ์ 2 แบบเป็นยั้งการเพิ่มปริมาณของเชื้อไวรัสรวมทั้งทำให้เชื้อไวรัสกลายพันธุ์หมายถึงเข้าไปยั้งโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี RNA-dependent RNA polymerase,RdRP ซึ่งเป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีที่มีในเชื้อไวรัสแค่นั้น เมื่อยาไปสู่ร่างกายจะถูกกลายเป็นสาร Active Form = favipiravir-ribofuranosyl-5′-triphosphate (RTP) ให้เชื้อไวรัสกลายพันธุ์จนกระทั่งภูมิคุ้มกันภายในร่างกายมนุษย์สามารถเข้าไปกำจัดเชื้อไวรัสจนถึงหมด หรือเหลือจำนวนน้อยจนกระทั่งไม่สามารถที่จะก่อโรคภายในร่างกายได้อีก

By view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *