ยาฟาวิพิราเวียร์

ยาฟาวิพิราเวียร์ เป็นยาต่อต้านเชื้อไวรัสออกฤทธิ์ได้กว้างประเภทหนึ่ง มีคุณประโยชน์ยั้งการเพิ่มปริมาณของเชื้อไวรัส RNA ที่นานาประการ เป็นต้นว่า เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เชื้อไวรัสชิคุนกุนยา แล้วก็เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยความสามารถสำหรับในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสที่สูง ยาฟาวิพิราเวียร์ก็เลยเข้ามามีหน้าที่สำคัญสำหรับการรักษาคนไข้ Covid-19 ในขณะนี้ ด้วยเหตุว่ามีความปลอดภัยและก็ช่วยลดจังหวะการตายได้

การออกฤทธิ์ของ Favipiravir เพื่อต้านทานเชื้อไวรัสจำพวก RNA ภายในร่างกายจะเกิดขึ้นทั้งปวง 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

การออกฤทธิ์ยั้งการเพิ่มปริมาณของเชื้อไวรัส: ฟาวิพิราเวียร์จะเปลี่ยนสภาพให้เป็น favipiravir-ribofuranosyl-5’ triphosphate (RTP) แล้วเข้าไปยั้งโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี RNA-dependent RNA polymerase ในเชื้อไวรัส ทำให้เชื้อไวรัสไม่อาจจะแบ่งตัวเพิ่มได้

การออกฤทธิ์ให้เชื้อไวรัสกลายพันธุ์: เมื่อยับยั้งรูปแบบการทำงานของเชื้อไวรัสได้แล้ว ก็จะเข้าไปแปลงกรรมพันธุ์ในเชื้อไวรัสให้กลายพันธุ์จนถึงกำเนิดความไม่ดีเหมือนปกติ เมื่อเชื้อไวรัสอ่อนแอลงภูมิคุ้มกันภายในร่างกายก็จะสามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้

By view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *