Month: March 2022

วัคซีนต้านโควิด

วัคซีนต้านโควิด วัคซีนต้านโควิด วัคซีนต้านโรคโควิด-19 ในตอนนี้ มี 4 จำพวกร่วมกัน เช่น 1.วัคซีนประเภทสารพันธุกรรมดังเช่น เอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) วัคซีนกลุ่มนี้ ใช้เทคโนโลยีใหม่สังเคราะห์สารพันธุกรรมเอ็มอาร์เอ็นเอ (messenger RNA: mRNA) ที่เฉพาะกับเชื้อไวรัส 2.วัคซีนจำพวกใช้เชื้อไวรัสเป็นพาหะ (Recombinant viral vector vaccine)วัคซีนกลุ่มนี้ใช้เชื้อไวรัสซึ่งสามารถตัดแต่งพันธุกรรม เป็นต้นว่า เชื้อไวรัสอะดีโน (Adenovirus)โดยเอามาปรับเปลี่ยนพันธุกรรมให้ไม่สามารถที่จะแบ่งตัวได้ และก็ใส่สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโรควัววิด19…

รู้จักกับ ยาฟาวิพิราเวียร์

รู้จักกับ ยาฟาวิพิราเวียร์ รู้จักกับ ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) เป็นยาต่อต้านเชื้อไวรัสที่อยู่ในสูตรยารักษาคนไข้ COVID-19 ของไทย โดยใช้พร้อมกันไปกับยาอื่นและก็ได้ประสิทธิภาพที่ดี ดังนี้ ยาฟาวิพิราเวียร์ เป็นยาต่อต้านเชื้อไวรัสที่ใช้กับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มีฤทธิ์ต้านทานอาร์เอ็นเอเชื้อไวรัสหลากหลายประเภทสำหรับในประเทศไทย ยาฟาวิพิราเวียร์ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในคนไข้ COVID-19 เป็นกรณีพิเศษและก็จากการเก็บข้อมูลย้อนไปพบว่า ยาฟาวิพิราเวียร์ มีความปลอดภัย สามารถลดความร้ายแรงและก็การสูญเสียจาก COVID-19 ได้ โดยองค์การเภสัชกรรมได้ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งพัฒนากระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบยาฟาวิฟิราเวียร์ ในระดับห้องทดลองได้เป็นระเบียบแล้ว ยาฟาวิพิราเวียร์จะออกฤทธิ์ 2 แบบเป็นยั้งการเพิ่มปริมาณของเชื้อไวรัสรวมทั้งทำให้เชื้อไวรัสกลายพันธุ์หมายถึงเข้าไปยั้งโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี RNA-dependent RNA polymerase,RdRP ซึ่งเป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีที่มีในเชื้อไวรัสแค่นั้น เมื่อยาไปสู่ร่างกายจะถูกกลายเป็นสาร Active Form = favipiravir-ribofuranosyl-5′-triphosphate (RTP) ให้เชื้อไวรัสกลายพันธุ์จนกระทั่งภูมิคุ้มกันภายในร่างกายมนุษย์สามารถเข้าไปกำจัดเชื้อไวรัสจนถึงหมด หรือเหลือจำนวนน้อยจนกระทั่งไม่สามารถที่จะก่อโรคภายในร่างกายได้อีก

ยาที่ใช้รักษา โควิด-19

ยาที่ใช้รักษา โควิด-19 ยาที่ใช้รักษา โควิด-19 สำหรับยารักษาโควิด-19 เดี๋ยวนี้ยังไม่มียาต่อต้านเชื้อไวรัสที่เฉพาะเจาะจงกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ยาที่ใช้รักษาก็เลยเป็นการนำยาที่ใช้รักษาโรคอื่น ที่มีหลักฐานด้านการแพทย์ว่า มีสาระกับการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยวัววิด-19 โดยยาที่ใช้เพื่อสำหรับในการรักษาคนป่วยโควิด-19 จะแบ่งได้คนเจ็บกรุ๊ปสีเขียว หรือผู้ติดเชื้อโรคที่ไม่มีอาการ หรือมีลักษณะเพียงนิดหน่อยเมื่อเข้าระบบ Home Isolation หรือ Hospitel จะได้รับยาเพื่อรักษาอาการพื้นฐาน ดังเช่นฟ้าทะลายโจร คนป่วยกรุ๊ปสีเหลือง เป็นกรุ๊ปที่เริ่มมีการเสี่ยงของโรคร้ายแรง จะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) มีทั้งยังแบบอย่างที่เป็นเม็ดและก็เป็นน้ำ **มิได้จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์สำหรับคนป่วยวัววิด-19 ทุกคน จะจ่ายให้สำหรับผู้เจ็บป่วยที่มีลักษณะ ซึ่งขึ้นกับดุลยพินิจของหมอ เป็นยาที่จะต้องรับประทานภายใต้อำนาจบังคับของหมอเพียงแค่นั้น**ไม่แนะนำให้ใช้กับคนที่ยังไม่มีอาการ หรือใช้เพื่อคุ้มครองปกป้องโรค ผู้เจ็บป่วยกรุ๊ปสีแดงผู้เจ็บป่วยจะได้รับยาเรมเดซิเวียร์ (Remdesivir) ซึ่งเป็นยาที่ใช้กันมากมายในเมืองนอกอย่างเช่น อเมริกา แล้วก็ประเทศอินเดีย เป็นยาฉีด ยาประเภทอื่นที่หมอใช้เพื่อสำหรับการรักษาคนไข้โควิด-19 ที่มีลักษณะหนักคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroids)เป็นยาลดอาการอักเสบในกรุ๊ปสเตียรอยด์ องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ประกาศข้อแนะนำให้ใช้ร่วมกับยากดภูมิต้านทาน เพื่อลดการเสี่ยงสำหรับเพื่อการเสียชีวิต กรมการแพทย์ระบุทางสำหรับเพื่อการใช้ยาคอร์ติโคสตียรอยด์ ในกรุ๊ปคนป่วยโควิด-19 ที่มีลักษณะร้ายแรง โดยบางทีอาจใช้ร่วมกับยาฟาวิพิราเวียร์,ยาโลพิท้องนาเวียร์แล้วก็ริโทนาเวียร์โลพินาเวียร์และก็ริโทนาเวียร์ (Lopinavir / Ritonavir)เป็นยาต้านทานเชื้อไวรัส HIV สูตรผสม ระหว่างโลพินาเวียร์แล้วก็ริโทนาเวียร์ กรมการแพทย์ระบุกระบวนการให้ยา 2 ตัวนี้ ร่วมกับยาฟาวิพิราเวียร์ สำหรับคนเจ็บโควิด-19 ที่มีลักษณะอาการปอดอักเสบร้ายแรง

Favipiravir

Favipiravir ฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) หรือที่รู้จักกันในชื่อ T-705 หรือ Avigan เป็นยาต่อต้านเชื้อไวรัสที่ปรับปรุงโดยบริษัทโตยามะเคมิคอล (富山化学工業) ของญี่ปุ่น มีฤทธิ์ต้านอาร์เอ็นเอเชื้อไวรัสหลายประเภท ในก.พ. พุทธศักราช 2563 ได้รับการศึกษาเล่าเรียนแบบสุ่มในประเทศจีนเพื่อกระทำการทดสอบรักษาโรค COVID-19 (โรคติดเชื้อโคโรนาเชื้อไวรัส 2019) ที่พึ่งเกิดขึ้น ฟาวิพิราเวียร์ ได้รับการยืนยันระยะสั้นตรงเวลาห้าปี ช่วงวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ในฐานะยาต่อต้านเชื้อไวรัสที่มีคุณภาพต้านโรค รวมทั้งในขณะนี้ได้ผลิตในประเทศจีนในชื่อ ฟาวิลาเวียร์ (Favilavir) เหมือนกันกับยาต้านทานเชื้อไวรัสทดสอบอื่นๆ(T-1105 รวมทั้ง T-1106) ฟาวิพิราเวียร์เป็นอนุพันธ์ของ ไพราซีนคาร์โบซาไมด์ (Pyrazinecarboxamide) แล้วก็ยังมีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่, เชื้อไวรัสเวสต์ไนล์, เชื้อไวรัสโรคไข้เหลือง, เชื้อไวรัสโรคปากและเท้า รวมทั้งเชื้อไวรัสอื่นๆในเครือญาติฟลาวิเชื้อไวรัส (Flaviviruses), อรีทุ่งนาเชื้อไวรัส (Arenaviruses), บุนยาเชื้อไวรัส (Bunyaviruses) แล้วก็ อัลฟาเชื้อไวรัส (Alphaviruses) ฤทธิ์สำหรับการต้านทานเอนเทอโรเชื้อไวรัส (Enteroviruses)6 และก็เชื้อไวรัสโรคไข้ริฟต์แวลลีย์ ก็บ่งบอกถึงเช่นเดียวกัน ฟาวิพิราเวียร์ แสดงคุณภาพอย่างจำกัดจำเขี่ยต่อเชื้อไวรัสซิกาในการศึกษาวิจัยในสัตว์ แม้กระนั้นมีคุณภาพน้อยกว่ายาต้านทานเชื้อไวรัสจำพวกอื่นตัวอย่างเช่น MK-608 แล้วก็ยังชี้ให้เห็นถึงความสามารถอะไรบางอย่างสำหรับการต้านโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งได้ถูกประยุกต์ใช้สำหรับเพื่อการทดสอบในมนุษย์บางบุคคลที่ติดเชื้อโรคเชื้อไวรัสดังที่กล่าวมาข้างต้น

ยาฟาวิพิราเวียร์

ยาฟาวิพิราเวียร์ ยาฟาวิพิราเวียร์ เป็นยาต่อต้านเชื้อไวรัสออกฤทธิ์ได้กว้างประเภทหนึ่ง มีคุณประโยชน์ยั้งการเพิ่มปริมาณของเชื้อไวรัส RNA ที่นานาประการ เป็นต้นว่า เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เชื้อไวรัสชิคุนกุนยา แล้วก็เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยความสามารถสำหรับในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสที่สูง ยาฟาวิพิราเวียร์ก็เลยเข้ามามีหน้าที่สำคัญสำหรับการรักษาคนไข้ Covid-19 ในขณะนี้ ด้วยเหตุว่ามีความปลอดภัยและก็ช่วยลดจังหวะการตายได้ การออกฤทธิ์ของ Favipiravir เพื่อต้านทานเชื้อไวรัสจำพวก RNA ภายในร่างกายจะเกิดขึ้นทั้งปวง 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ การออกฤทธิ์ยั้งการเพิ่มปริมาณของเชื้อไวรัส: ฟาวิพิราเวียร์จะเปลี่ยนสภาพให้เป็น favipiravir-ribofuranosyl-5’ triphosphate (RTP) แล้วเข้าไปยั้งโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี RNA-dependent RNA polymerase…